Uczestnictwo

Zapraszamy przedstawicieli ministerstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej (w szczególności osoby kierujące działami IT i nadzorujące IT) do nieodpłatnego uczestnictwa w Seminarium. Zakładamy, że z każdej jednostki publicznej nieodpłatnie może uczestniczyć do trzech osób (w uzasadnionych przypadkach - liczba ta może ulec zwiększeniu). Jedynym warunkiem formalnym - jest wcześniejsza rejestracja na Seminarium - za pomocą formularza dostępnego na tej stronie. Każdy z uczestników Seminarium otrzyma komplet materiałów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych i obiadowej.

Dla przedstawicieli pozostałych jednostek publicznych (w tym w szczególności uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, PAN) zarezerwowano nieodpłatną pulę miejsc. Zainteresowane osoby zapraszamy do wcześniejszego kontaktu na początku czerwca br.

Na chwilę obecną nie przewiduje się udziału w Seminarium przedstawcieli firm IT/doradcznych.

 

Kontakt

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Seminarium "Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym?" zapraszamy do kontaktu z jego organizatorem – prof. SGH, dr hab. Andrzejem Sobczakiem. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego: